Memwa w ekselan si w ka nonmen jis 12 moun sa yo kòrèkteman

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la: