Kiyès ki pi sòt isit la?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan egzamen Common Sense! Ki jan ou byen fè konfyans ensten ou ak konesans pratik? Egzamen sa a pral defi konpreyansyon ou sou bon sans ak lojik chak jou. Eksplore yon seri kesyon ki fè reflechi ki pral teste konpetans rezònman ou. Soti nan sitiyasyon chak jou rive nan dilèm moral, egzamen sa a pral evalye kapasite w pou navige nan senaryo lavi reyèl ak bon sans. Se konsa, ann plonje nan egzamen an sans komen!