Sèlman yon moun ki te sèvi nan militè a ka pase egzamen sa a

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la: