Pare pou etensèl sèvo ou? Pran tès òtograf sa a pou kòmanse jounen w.

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan yon defi enteresan ki fèt pou fè sèvo ou buz epi pare pou fè fas a jounen an! Aktivite enteresan sa a teste konesans ou nan òtograf angle a, ki kouvri yon varyete de mo, soti nan pi senp ak pi konplèks la. Mo sa yo touche divès domèn nan lavi, soti nan byoloji rive nan achitekti, ranfòse konpreyansyon ou sou vokabilè angle. Èske ou pare pou pwouve kouraj ou, aprann nouvo mo, e petèt, menm dekouvri kèk twou vid ki genyen etone nan konesans òtograf ou a? Mete tèt ou sou tèt ou, prepare w pou w atake kèk tèm difisil, epi ann plonje nan avanti lang sa a ansanm!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan yon defi enteresan ki fèt pou fè sèvo ou buz epi pare pou fè fas a jounen an! Aktivite enteresan sa a teste konesans ou nan òtograf angle a, ki kouvri yon varyete de mo, soti nan pi senp ak pi konplèks la. Mo sa yo touche divès domèn nan lavi, soti nan byoloji rive nan achitekti, ranfòse konpreyansyon ou sou vokabilè angle. Èske ou pare pou pwouve kouraj ou, aprann nouvo mo, e petèt, menm dekouvri kèk twou vid ki genyen etone nan konesans òtograf ou a? Mete tèt ou sou tèt ou, prepare w pou w atake kèk tèm difisil, epi ann plonje nan avanti lang sa a ansanm!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan yon defi enteresan ki fèt pou fè sèvo ou buz epi pare pou fè fas a jounen an! Aktivite enteresan sa a teste konesans ou nan òtograf angle a, ki kouvri yon varyete de mo, soti nan pi senp ak pi konplèks la. Mo sa yo touche divès domèn nan lavi, soti nan byoloji rive nan achitekti, ranfòse konpreyansyon ou sou vokabilè angle. Èske ou pare pou pwouve kouraj ou, aprann nouvo mo, e petèt, menm dekouvri kèk twou vid ki genyen etone nan konesans òtograf ou a? Mete tèt ou sou tèt ou, prepare w pou w atake kèk tèm difisil, epi ann plonje nan avanti lang sa a ansanm!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan yon defi enteresan ki fèt pou fè sèvo ou buz epi pare pou fè fas a jounen an! Aktivite enteresan sa a teste konesans ou nan òtograf angle a, ki kouvri yon varyete de mo, soti nan pi senp ak pi konplèks la. Mo sa yo touche divès domèn nan lavi, soti nan byoloji rive nan achitekti, ranfòse konpreyansyon ou sou vokabilè angle. Èske ou pare pou pwouve kouraj ou, aprann nouvo mo, e petèt, menm dekouvri kèk twou vid ki genyen etone nan konesans òtograf ou a? Mete tèt ou sou tèt ou, prepare w pou w atake kèk tèm difisil, epi ann plonje nan avanti lang sa a ansanm!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan yon defi enteresan ki fèt pou fè sèvo ou buz epi pare pou fè fas a jounen an! Aktivite enteresan sa a teste konesans ou nan òtograf angle a, ki kouvri yon varyete de mo, soti nan pi senp ak pi konplèks la. Mo sa yo touche divès domèn nan lavi, soti nan byoloji rive nan achitekti, ranfòse konpreyansyon ou sou vokabilè angle. Èske ou pare pou pwouve kouraj ou, aprann nouvo mo, e petèt, menm dekouvri kèk twou vid ki genyen etone nan konesans òtograf ou a? Mete tèt ou sou tèt ou, prepare w pou w atake kèk tèm difisil, epi ann plonje nan avanti lang sa a ansanm!