Paws pou yon ti moman: Ki jan ou byen konnen bèt kay?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

S'angajè nan yon vwayaj enteresan nan mond lan bon ak divès bèt domestik. Soti nan pi piti Finch rive nan pi gwo Great Dane a, kay nou yo vin pou yo, plen lanmou, plezi, ak yon lyen mityèl. Defi entèaktif sa a pral teste konesans ou sou yon seri sijè ki gen rapò ak bèt kay, tankou idantifikasyon espès, karakteristik inik kwaze, ak konpòtman sosyal kaptivan bèt adorabl sa yo montre. Se konsa, prepare tèt ou pou yon tan pawsitively délisyeu ki konbine aprantisaj ak plezi nan mezi egal. Èske ou pare pou debouche konesans ou ak s'angajè nan ekspedisyon eksitan sa a? Ann kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

S'angajè nan yon vwayaj enteresan nan mond lan bon ak divès bèt domestik. Soti nan pi piti Finch rive nan pi gwo Great Dane a, kay nou yo vin pou yo, plen lanmou, plezi, ak yon lyen mityèl. Defi entèaktif sa a pral teste konesans ou sou yon seri sijè ki gen rapò ak bèt kay, tankou idantifikasyon espès, karakteristik inik kwaze, ak konpòtman sosyal kaptivan bèt adorabl sa yo montre. Se konsa, prepare tèt ou pou yon tan pawsitively délisyeu ki konbine aprantisaj ak plezi nan mezi egal. Èske ou pare pou debouche konesans ou ak s'angajè nan ekspedisyon eksitan sa a? Ann kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

S'angajè nan yon vwayaj enteresan nan mond lan bon ak divès bèt domestik. Soti nan pi piti Finch rive nan pi gwo Great Dane a, kay nou yo vin pou yo, plen lanmou, plezi, ak yon lyen mityèl. Defi entèaktif sa a pral teste konesans ou sou yon seri sijè ki gen rapò ak bèt kay, tankou idantifikasyon espès, karakteristik inik kwaze, ak konpòtman sosyal kaptivan bèt adorabl sa yo montre. Se konsa, prepare tèt ou pou yon tan pawsitively délisyeu ki konbine aprantisaj ak plezi nan mezi egal. Èske ou pare pou debouche konesans ou ak s'angajè nan ekspedisyon eksitan sa a? Ann kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

S'angajè nan yon vwayaj enteresan nan mond lan bon ak divès bèt domestik. Soti nan pi piti Finch rive nan pi gwo Great Dane a, kay nou yo vin pou yo, plen lanmou, plezi, ak yon lyen mityèl. Defi entèaktif sa a pral teste konesans ou sou yon seri sijè ki gen rapò ak bèt kay, tankou idantifikasyon espès, karakteristik inik kwaze, ak konpòtman sosyal kaptivan bèt adorabl sa yo montre. Se konsa, prepare tèt ou pou yon tan pawsitively délisyeu ki konbine aprantisaj ak plezi nan mezi egal. Èske ou pare pou debouche konesans ou ak s'angajè nan ekspedisyon eksitan sa a? Ann kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

S'angajè nan yon vwayaj enteresan nan mond lan bon ak divès bèt domestik. Soti nan pi piti Finch rive nan pi gwo Great Dane a, kay nou yo vin pou yo, plen lanmou, plezi, ak yon lyen mityèl. Defi entèaktif sa a pral teste konesans ou sou yon seri sijè ki gen rapò ak bèt kay, tankou idantifikasyon espès, karakteristik inik kwaze, ak konpòtman sosyal kaptivan bèt adorabl sa yo montre. Se konsa, prepare tèt ou pou yon tan pawsitively délisyeu ki konbine aprantisaj ak plezi nan mezi egal. Èske ou pare pou debouche konesans ou ak s'angajè nan ekspedisyon eksitan sa a? Ann kòmanse!