Pamilyar Ka Ba Sa Mga Famous Ship Sa Pilipinas?

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Maligayang pagdating sa kwiz tungkol sa a sikat na barko nan Pilipinas! Sa a se yon pakkakataon souriin yon kaalaman tungkol sa a barko naging bahagi ting kasaysayan ak kilti. Sa ki fè labing-limang tanong ak yon pagpipilian bawat tanong. Piliin ang tamang sagot at alamin ang mga detalye tungkol sa mga it. Maligayang paksasagot!

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Maligayang pagdating sa kwiz tungkol sa a sikat na barko nan Pilipinas! Sa a se yon pakkakataon souriin yon kaalaman tungkol sa a barko naging bahagi ting kasaysayan ak kilti. Sa ki fè labing-limang tanong ak yon pagpipilian bawat tanong. Piliin ang tamang sagot at alamin ang mga detalye tungkol sa mga it. Maligayang paksasagot!

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Maligayang pagdating sa kwiz tungkol sa a sikat na barko nan Pilipinas! Sa a se yon pakkakataon souriin yon kaalaman tungkol sa a barko naging bahagi ting kasaysayan ak kilti. Sa ki fè labing-limang tanong ak yon pagpipilian bawat tanong. Piliin ang tamang sagot at alamin ang mga detalye tungkol sa mga it. Maligayang paksasagot!

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Maligayang pagdating sa kwiz tungkol sa a sikat na barko nan Pilipinas! Sa a se yon pakkakataon souriin yon kaalaman tungkol sa a barko naging bahagi ting kasaysayan ak kilti. Sa ki fè labing-limang tanong ak yon pagpipilian bawat tanong. Piliin ang tamang sagot at alamin ang mga detalye tungkol sa mga it. Maligayang paksasagot!

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Maligayang pagdating sa kwiz tungkol sa a sikat na barko nan Pilipinas! Sa a se yon pakkakataon souriin yon kaalaman tungkol sa a barko naging bahagi ting kasaysayan ak kilti. Sa ki fè labing-limang tanong ak yon pagpipilian bawat tanong. Piliin ang tamang sagot at alamin ang mga detalye tungkol sa mga it. Maligayang paksasagot!