Mete defi sa a sou evènman remakab septanm nan listwa

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Septanm, yon mwa ki siyal fen sezon ete a ak kòmansman sezon otòn la, te yon temwen nan anpil evènman esansyèl nan tout listwa. Soti nan dekouvèt inogirasyon yo rive nan moman enpòtan politik yo, jou septanm yo plen ak istwa ki te fòme mond nou an. Ki jan ou byen konnen sa ki rive istorik sa yo? Plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou evènman remakab ki te fèt nan mwa enpòtan sa a. Èske w ap metrize defi a epi pwouve tèt ou yon amater istwa? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Septanm, yon mwa ki siyal fen sezon ete a ak kòmansman sezon otòn la, te yon temwen nan anpil evènman esansyèl nan tout listwa. Soti nan dekouvèt inogirasyon yo rive nan moman enpòtan politik yo, jou septanm yo plen ak istwa ki te fòme mond nou an. Ki jan ou byen konnen sa ki rive istorik sa yo? Plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou evènman remakab ki te fèt nan mwa enpòtan sa a. Èske w ap metrize defi a epi pwouve tèt ou yon amater istwa? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Septanm, yon mwa ki siyal fen sezon ete a ak kòmansman sezon otòn la, te yon temwen nan anpil evènman esansyèl nan tout listwa. Soti nan dekouvèt inogirasyon yo rive nan moman enpòtan politik yo, jou septanm yo plen ak istwa ki te fòme mond nou an. Ki jan ou byen konnen sa ki rive istorik sa yo? Plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou evènman remakab ki te fèt nan mwa enpòtan sa a. Èske w ap metrize defi a epi pwouve tèt ou yon amater istwa? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Septanm, yon mwa ki siyal fen sezon ete a ak kòmansman sezon otòn la, te yon temwen nan anpil evènman esansyèl nan tout listwa. Soti nan dekouvèt inogirasyon yo rive nan moman enpòtan politik yo, jou septanm yo plen ak istwa ki te fòme mond nou an. Ki jan ou byen konnen sa ki rive istorik sa yo? Plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou evènman remakab ki te fèt nan mwa enpòtan sa a. Èske w ap metrize defi a epi pwouve tèt ou yon amater istwa? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Septanm, yon mwa ki siyal fen sezon ete a ak kòmansman sezon otòn la, te yon temwen nan anpil evènman esansyèl nan tout listwa. Soti nan dekouvèt inogirasyon yo rive nan moman enpòtan politik yo, jou septanm yo plen ak istwa ki te fòme mond nou an. Ki jan ou byen konnen sa ki rive istorik sa yo? Plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou evènman remakab ki te fèt nan mwa enpòtan sa a. Èske w ap metrize defi a epi pwouve tèt ou yon amater istwa? Ann chèche konnen!