Ki jan ou byen konnen bèt ki an danje?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan eksplorasyon eksitan sa a kote ou ka evalye konesans ou sou mond divès ak entrigan nan bèt sovaj ki kounye a anba menas. Nan yon epòk kote aktivite imen yo gen yon enpak drastik sou mond natirèl la, konpreyansyon ak ogmante konsyantizasyon sou espès ki an danje se kritik. Egzamen sa a pral kouvri yon seri sijè, soti nan idantifye bèt ki an danje epi konprann rezon ki fè nimewo yo diminye, rive jwenn apèsi sou efò konsèvasyon mondyal yo. Se konsa, prepare tèt ou pou fouye nan kèk kesyon ki pwovoke reflechi ak aprann plis sou kaptivan, men frajil, bèt nou pataje planèt nou an.

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan eksplorasyon eksitan sa a kote ou ka evalye konesans ou sou mond divès ak entrigan nan bèt sovaj ki kounye a anba menas. Nan yon epòk kote aktivite imen yo gen yon enpak drastik sou mond natirèl la, konpreyansyon ak ogmante konsyantizasyon sou espès ki an danje se kritik. Egzamen sa a pral kouvri yon seri sijè, soti nan idantifye bèt ki an danje epi konprann rezon ki fè nimewo yo diminye, rive jwenn apèsi sou efò konsèvasyon mondyal yo. Se konsa, prepare tèt ou pou fouye nan kèk kesyon ki pwovoke reflechi ak aprann plis sou kaptivan, men frajil, bèt nou pataje planèt nou an.

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan eksplorasyon eksitan sa a kote ou ka evalye konesans ou sou mond divès ak entrigan nan bèt sovaj ki kounye a anba menas. Nan yon epòk kote aktivite imen yo gen yon enpak drastik sou mond natirèl la, konpreyansyon ak ogmante konsyantizasyon sou espès ki an danje se kritik. Egzamen sa a pral kouvri yon seri sijè, soti nan idantifye bèt ki an danje epi konprann rezon ki fè nimewo yo diminye, rive jwenn apèsi sou efò konsèvasyon mondyal yo. Se konsa, prepare tèt ou pou fouye nan kèk kesyon ki pwovoke reflechi ak aprann plis sou kaptivan, men frajil, bèt nou pataje planèt nou an.

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan eksplorasyon eksitan sa a kote ou ka evalye konesans ou sou mond divès ak entrigan nan bèt sovaj ki kounye a anba menas. Nan yon epòk kote aktivite imen yo gen yon enpak drastik sou mond natirèl la, konpreyansyon ak ogmante konsyantizasyon sou espès ki an danje se kritik. Egzamen sa a pral kouvri yon seri sijè, soti nan idantifye bèt ki an danje epi konprann rezon ki fè nimewo yo diminye, rive jwenn apèsi sou efò konsèvasyon mondyal yo. Se konsa, prepare tèt ou pou fouye nan kèk kesyon ki pwovoke reflechi ak aprann plis sou kaptivan, men frajil, bèt nou pataje planèt nou an.

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenvini nan eksplorasyon eksitan sa a kote ou ka evalye konesans ou sou mond divès ak entrigan nan bèt sovaj ki kounye a anba menas. Nan yon epòk kote aktivite imen yo gen yon enpak drastik sou mond natirèl la, konpreyansyon ak ogmante konsyantizasyon sou espès ki an danje se kritik. Egzamen sa a pral kouvri yon seri sijè, soti nan idantifye bèt ki an danje epi konprann rezon ki fè nimewo yo diminye, rive jwenn apèsi sou efò konsèvasyon mondyal yo. Se konsa, prepare tèt ou pou fouye nan kèk kesyon ki pwovoke reflechi ak aprann plis sou kaptivan, men frajil, bèt nou pataje planèt nou an.