Konbyen Ou Konnen Sou Istwa Mezon Blanch?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mezon Blanch lan, yon anblèm istwa Ameriken ak demokrasi, te kanpe wo pandan plis pase de syèk, temwen monte ak tonbe nan prezidan, evènman mondyal, ak politik transfòmasyon. Mi li yo eko ak sekrè, istwa, ak desizyon ki te fòme yon nasyon. Men, ki jan ou byen konnen tapisri a konplike nan istwa ki antoure rezidans ikonik sa a? Kit ou se yon fanatik istwa oswa jis yon nanm kirye, plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou episant lidèchip Ameriken an. Pare pou vwayaje nan annal istwa Mezon Blanch lan? Kite egzamen an kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mezon Blanch lan, yon anblèm istwa Ameriken ak demokrasi, te kanpe wo pandan plis pase de syèk, temwen monte ak tonbe nan prezidan, evènman mondyal, ak politik transfòmasyon. Mi li yo eko ak sekrè, istwa, ak desizyon ki te fòme yon nasyon. Men, ki jan ou byen konnen tapisri a konplike nan istwa ki antoure rezidans ikonik sa a? Kit ou se yon fanatik istwa oswa jis yon nanm kirye, plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou episant lidèchip Ameriken an. Pare pou vwayaje nan annal istwa Mezon Blanch lan? Kite egzamen an kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mezon Blanch lan, yon anblèm istwa Ameriken ak demokrasi, te kanpe wo pandan plis pase de syèk, temwen monte ak tonbe nan prezidan, evènman mondyal, ak politik transfòmasyon. Mi li yo eko ak sekrè, istwa, ak desizyon ki te fòme yon nasyon. Men, ki jan ou byen konnen tapisri a konplike nan istwa ki antoure rezidans ikonik sa a? Kit ou se yon fanatik istwa oswa jis yon nanm kirye, plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou episant lidèchip Ameriken an. Pare pou vwayaje nan annal istwa Mezon Blanch lan? Kite egzamen an kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mezon Blanch lan, yon anblèm istwa Ameriken ak demokrasi, te kanpe wo pandan plis pase de syèk, temwen monte ak tonbe nan prezidan, evènman mondyal, ak politik transfòmasyon. Mi li yo eko ak sekrè, istwa, ak desizyon ki te fòme yon nasyon. Men, ki jan ou byen konnen tapisri a konplike nan istwa ki antoure rezidans ikonik sa a? Kit ou se yon fanatik istwa oswa jis yon nanm kirye, plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou episant lidèchip Ameriken an. Pare pou vwayaje nan annal istwa Mezon Blanch lan? Kite egzamen an kòmanse!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mezon Blanch lan, yon anblèm istwa Ameriken ak demokrasi, te kanpe wo pandan plis pase de syèk, temwen monte ak tonbe nan prezidan, evènman mondyal, ak politik transfòmasyon. Mi li yo eko ak sekrè, istwa, ak desizyon ki te fòme yon nasyon. Men, ki jan ou byen konnen tapisri a konplike nan istwa ki antoure rezidans ikonik sa a? Kit ou se yon fanatik istwa oswa jis yon nanm kirye, plonje nan egzamen sa a pou teste konesans ou sou episant lidèchip Ameriken an. Pare pou vwayaje nan annal istwa Mezon Blanch lan? Kite egzamen an kòmanse!