Konbyen nan aktè ane 2000 sa yo ou ka site?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenveni nan "Konbyen nan aktè ane 2000 sa yo ou ka bay non?" egzamen! Ane 2000 yo te pote nou yon vag aktè talan ki te kite yon enpak dirab sou endistri fim nan. Soti nan hits sukse rive nan bèl pyè koute chè endepandan, aktè sa yo amize nou ak pèfòmans enkwayab yo. Nan egzamen sa a, nou pral teste konesans ou sou aktè ane 2000 yo. Èske ou ka bay non yo tout? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenveni nan "Konbyen nan aktè ane 2000 sa yo ou ka bay non?" egzamen! Ane 2000 yo te pote nou yon vag aktè talan ki te kite yon enpak dirab sou endistri fim nan. Soti nan hits sukse rive nan bèl pyè koute chè endepandan, aktè sa yo amize nou ak pèfòmans enkwayab yo. Nan egzamen sa a, nou pral teste konesans ou sou aktè ane 2000 yo. Èske ou ka bay non yo tout? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenveni nan "Konbyen nan aktè ane 2000 sa yo ou ka bay non?" egzamen! Ane 2000 yo te pote nou yon vag aktè talan ki te kite yon enpak dirab sou endistri fim nan. Soti nan hits sukse rive nan bèl pyè koute chè endepandan, aktè sa yo amize nou ak pèfòmans enkwayab yo. Nan egzamen sa a, nou pral teste konesans ou sou aktè ane 2000 yo. Èske ou ka bay non yo tout? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenveni nan "Konbyen nan aktè ane 2000 sa yo ou ka bay non?" egzamen! Ane 2000 yo te pote nou yon vag aktè talan ki te kite yon enpak dirab sou endistri fim nan. Soti nan hits sukse rive nan bèl pyè koute chè endepandan, aktè sa yo amize nou ak pèfòmans enkwayab yo. Nan egzamen sa a, nou pral teste konesans ou sou aktè ane 2000 yo. Èske ou ka bay non yo tout? Ann chèche konnen!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenveni nan "Konbyen nan aktè ane 2000 sa yo ou ka bay non?" egzamen! Ane 2000 yo te pote nou yon vag aktè talan ki te kite yon enpak dirab sou endistri fim nan. Soti nan hits sukse rive nan bèl pyè koute chè endepandan, aktè sa yo amize nou ak pèfòmans enkwayab yo. Nan egzamen sa a, nou pral teste konesans ou sou aktè ane 2000 yo. Èske ou ka bay non yo tout? Ann chèche konnen!