Èske w ka pase egzamen Trivia Konesans Jeneral sa a?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Èske w se yon fanatik trivia? Panse ou gen yon pakèt konesans sou plizyè sijè? Egzamen sa a pral teste konesans ou! Avèk chak kesyon, yo pral prezante w yon kesyon konesans jeneral ki kouvri yon varyete sijè, soti nan istwa nan syans ak kilti pòp. Kidonk, kit ou se yon mèt trivia oswa jis renmen aprann nouvo bagay, egzamen sa a se pou ou. Pare w pou teste konpetans ou epi wè konbyen konesans jeneral ou reyèlman genyen!