Gaano Kataas Ang Kaalaman Mo Tungkol Sa Palabas Na Avatar..

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Avatar nan monn nan! Avatar serye a se yon bagay ki pi enpòtan nan nagbibigay-buhay sa kaharian ng eleman ak natatanging tauhan. Se konsa, sa yo te fè sa yo ak sa yo te fè ak sa yo te gen pou wè ak sa yo te gen pou wè ak avatar.

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Avatar nan monn nan! Avatar serye a se yon bagay ki pi enpòtan nan nagbibigay-buhay sa kaharian ng eleman ak natatanging tauhan. Se konsa, sa yo te fè sa yo ak sa yo te fè ak sa yo te gen pou wè ak sa yo te gen pou wè ak avatar.

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Avatar nan monn nan! Avatar serye a se yon bagay ki pi enpòtan nan nagbibigay-buhay sa kaharian ng eleman ak natatanging tauhan. Se konsa, sa yo te fè sa yo ak sa yo te fè ak sa yo te gen pou wè ak sa yo te gen pou wè ak avatar.

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Avatar nan monn nan! Avatar serye a se yon bagay ki pi enpòtan nan nagbibigay-buhay sa kaharian ng eleman ak natatanging tauhan. Se konsa, sa yo te fè sa yo ak sa yo te fè ak sa yo te gen pou wè ak sa yo te gen pou wè ak avatar.

Felisitasyon, natapos mo na! Narito sa a rezilta a:

Avatar nan monn nan! Avatar serye a se yon bagay ki pi enpòtan nan nagbibigay-buhay sa kaharian ng eleman ak natatanging tauhan. Se konsa, sa yo te fè sa yo ak sa yo te fè ak sa yo te gen pou wè ak sa yo te gen pou wè ak avatar.