Ou ronfle? Toujou fatige? Ranpli egzamen an

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la: