Èske w ta ka ranpli egzamen syans sa a avèk siksè?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Byenveni nan Egzamen Syans lan! Egzamen sa a fèt pou evalye konpreyansyon w genyen sou divès konsèp ak prensip syantifik yo. Egzamen an kouvri yon seri domèn syantifik ki gen ladan chimi, fizik, byoloji, astwonomi, ak plis ankò. Sa a se yon gwo opòtinite pou teste konesans ou ak aprann nouvo bagay nan pwosesis la. Kidonk, si w pare pou w pran defi a, ann kòmanse!