Èske w pi entelijan pase yon elèv senkyèm ane?

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mete kòd pou yon vwayaj enteresan atravè konesans ou te genyen nan premye ane lekòl ou a! Egzamen sa a se yon varyete bèl kesyon sou plizyè matyè tankou istwa, syans, matematik, ak jewografi. Èske ou ka toujou sonje kijan fotosentèz travay? E teyorèm Pitagò a? Sa a se chans ou a pwouve ke pepit yo nan sajès nan lekòl klas yo te kole ak ou. Epi pa enkyete, paske sa vle di ke yo dwe yon defi amizan ak lejè. Kidonk, rele pitit anndan w la epi wè si selil sèvo sa yo kenbe bèl bagay aprantisaj senkyèm ane yo!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mete kòd pou yon vwayaj enteresan atravè konesans ou te genyen nan premye ane lekòl ou a! Egzamen sa a se yon varyete bèl kesyon sou plizyè matyè tankou istwa, syans, matematik, ak jewografi. Èske ou ka toujou sonje kijan fotosentèz travay? E teyorèm Pitagò a? Sa a se chans ou a pwouve ke pepit yo nan sajès nan lekòl klas yo te kole ak ou. Epi pa enkyete, paske sa vle di ke yo dwe yon defi amizan ak lejè. Kidonk, rele pitit anndan w la epi wè si selil sèvo sa yo kenbe bèl bagay aprantisaj senkyèm ane yo!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mete kòd pou yon vwayaj enteresan atravè konesans ou te genyen nan premye ane lekòl ou a! Egzamen sa a se yon varyete bèl kesyon sou plizyè matyè tankou istwa, syans, matematik, ak jewografi. Èske ou ka toujou sonje kijan fotosentèz travay? E teyorèm Pitagò a? Sa a se chans ou a pwouve ke pepit yo nan sajès nan lekòl klas yo te kole ak ou. Epi pa enkyete, paske sa vle di ke yo dwe yon defi amizan ak lejè. Kidonk, rele pitit anndan w la epi wè si selil sèvo sa yo kenbe bèl bagay aprantisaj senkyèm ane yo!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mete kòd pou yon vwayaj enteresan atravè konesans ou te genyen nan premye ane lekòl ou a! Egzamen sa a se yon varyete bèl kesyon sou plizyè matyè tankou istwa, syans, matematik, ak jewografi. Èske ou ka toujou sonje kijan fotosentèz travay? E teyorèm Pitagò a? Sa a se chans ou a pwouve ke pepit yo nan sajès nan lekòl klas yo te kole ak ou. Epi pa enkyete, paske sa vle di ke yo dwe yon defi amizan ak lejè. Kidonk, rele pitit anndan w la epi wè si selil sèvo sa yo kenbe bèl bagay aprantisaj senkyèm ane yo!

Felisitasyon, ou fini! Men rezilta w la:

Mete kòd pou yon vwayaj enteresan atravè konesans ou te genyen nan premye ane lekòl ou a! Egzamen sa a se yon varyete bèl kesyon sou plizyè matyè tankou istwa, syans, matematik, ak jewografi. Èske ou ka toujou sonje kijan fotosentèz travay? E teyorèm Pitagò a? Sa a se chans ou a pwouve ke pepit yo nan sajès nan lekòl klas yo te kole ak ou. Epi pa enkyete, paske sa vle di ke yo dwe yon defi amizan ak lejè. Kidonk, rele pitit anndan w la epi wè si selil sèvo sa yo kenbe bèl bagay aprantisaj senkyèm ane yo!